Pingwing.nl dj's

Over PingWing.nl

De PingWing.nl DJ’s,

Dit zijn allround DJ’s en draaien uitsluitend voor het publiek en de opdrachtgever. Elke DJ heeft natuurlijk zijn eigen voorkeuren maar uiteindelijk draait de DJ voor zijn publiek en niet voor zichzelf.
“Wij komen hier voor het publiek en het publiek komt hier niet voor ons”….

Pingwing.nl Drive-in shows, de bruiloft dj’s en het licht -geluid verhuur team komen door het hele land. Het meeste zijn we te vinden in de provincies: Noord Holland, Zuid Holland & Utrecht. De bekendste plaatsen waar we apparatuur verhuren: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Mijdrecht, Uithoorn, Woerden, Wilnis, Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop, Rijsenhout.

 

Zoekt u een ruimte voor een feestje?

Hier onder een aantal links met feest locaties waar we zeer goede ervaringen hebben:

– Thamerkerk Uithoorn. Website 
– Buurthuis “ons streven” Amstelhoek. Website
– Fort de Kwakel “Bar ’t fort” De Kwakel. Website
– Dorpshuis “De Quakel” De Kwakel. Website

 

Het gebeurd regelmatig dat Pingwing.nl niet goed geschreven wordt. op deze manieren wordt het wel eens geschreven: Pingwin, Pinwing, Pinwin, Pinquin, Ping wing, Ping win .nl. Dit is een hulpje om toch bij ons terecht te komen. Klik hier om naar de homepage te gaan.