Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden..
In het hiernavolgende wordt onder verhuurder, PingWing Producties verstaan. Onder huurder wordt de geadresseerde van de factuur of contact persoon verstaan. De huurder gaat stilzwijgend akkoord met de huurvoorwaarden door het plaatsen van een opdracht. De factuur, mondelinge afspraak of mail bevestiging is tevens de opdrachtbevestiging die de volgende huurvoorwaarden activeren:

Daar wij ons voornamelijk richten op de particuliere markt, en uit ervaring weten dat er nogal eens problemen ontstaan bij het aansluiten van de gehuurde producten, is het bij ons mogelijk om de gehuurde producten te laten bezorgen en tevens aan te sluiten voor € 50,00 binnen een straal van 20 Km. Bij een afstand groter dan 20 Km berekenen wij € 0,40 per Km aan transportkosten.

 

Na de benodigde tekst en uitleg kunt u vervolgens zelf de apparatuur bedienen, wetende dat alles naar behoren werkt. Uiteraard kunnen wij ook zelf ter plaatse blijven om voor u de apparatuur te bedienen tegen een nader te bepalen meerprijs.

 

Na het afleveren van de goederen is de huurder volledig verantwoordelijk voor de goederen.
Bij eventuele schade of ontvreemding veroorzaakt door huurder of derden is huurder aansprakelijk voor de geleden schade. Mocht u geen gebruik willen maken van onze begeleiding, dan dient er vooraf een borgsom betaald te worden, een dubbele legitimatie laten zien en een kopie van een geldig identiteitsbewijs ingeleverd te worden.
De hoogte van de borgsom is afhankelijk van de gehuurde producten. Houdt u rekening met vervoer, een gemiddelde geluidsset en lichtset passen niet in een reguliere auto, een busje is gewenst.

 

De betaling dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang evenement plaats te vinden. De borgsom dient uiterlijk één dag voor het evenement plaats te vinden. Bij beschadiging, vermissing, verkeerd aansluiten of te laat retourneren e.d. stellen wij de huurder volledig aansprakelijk voor de geleden schade in wat voor vorm dan ook.

 

Voedingsbronnen dienen aangesloten te zijn conform de wettelijke normen, dit door de huurder voor aanvang/opbouw evenement te controleren.
Bij annulering binnen 13 dagen voor evenement worden annuleringskosten in rekening gebracht. De prijzen in onze prijslijsten zijn excl. 21 % BTW, en per dag. Voor meerdere dagen hanteren wij de volgende staffeling:

2 dagen huur 2 x de dagprijs
3 dagen huur 2,45 x de dagprijs
4 dagen huur 2,85 x de dagprijs
5 dagen huur 3,25 x de dagprijs
6 dagen huur 3,65 x de dagprijs
7 dagen huur 4,0 x de dagprijs

 

De prijzen op onze site gelden niet voor praalwagens (kermis, carnaval, corso’s). Hiervoor gelden andere tarieven.

Fouten en prijswijzigingen voorbehouden. Wettelijke verhogingen zijn rekening huurder.